Medlemskap

Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2024 förändras ej.

Medlemskap enskild 400kr, familj 750kr.

Medlemsavgiften betalas genom vårt verksamhetssystem kansliet online. 

 

Övrig service som du tidigare betalt samtidigt som medlemskapet kommer vi lägga upp efterhand i kansliet online, avgifterna kommer även ses över. 

Avgifter 2024:

Båtuppläggningsavgift Optimist 100kr (disponeras 15/6-15/9 i mån av plats från den 15/5)

Båtuppläggningsavgift Övriga enskrov 150kr (disponeras 15/6-15/9 i mån av plats från den 15/5)

Skåphyra i omklädningsrum efter tillgång 100kr (maila info@rjk.net)

Digitalnyckel/tagg till vår anläggning 100kr vid köp, ej årlig kostnad (återfås ej)

 

Anledningen till att föreningen behöver behandla kompletta personuppgifter om dig är för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, teckna försäkringar m.m. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens ordförande.