Träningsgrupp Grön

Träningsgrupp Grön är det naturliga steget för dig som gått Seglarskolans fortsättningskurs och vill fortsätta ditt seglingsäventyr. Målet med träningen är att bygga vidare på de kunskaper som seglaren lärt sig under seglarskolan och ge ökad trygghet i att hantera Optimistjollen. Förutom glädjen att segla på egen hand ute på öppna havet skall träningen ge grundläggande förståelse för kappsegling så att seglaren ska kunna delta i klubbseglingar och gröna kappseglingar som Kullen Cup (regional seglingsserie för gröna seglare).

För att vara kvalificerad att delta i Träningsgrupp Grön skall man ha gått både Seglarskolans nybörjarkurs och fortsättningskurs. Undantag kan medges om särskilda skäl finns och grundläggande kvalifikationer finns.

Träningsgrupp Optimist Grön seglar en gång i veckan mellan Maj och oktober. Säsongen är uppdelad i två perioder:  Maj – augusti och september – Oktober.

Träningsavgiften är 700 kr för period 1 och 500 kr för period II. Medlemskap i Råå Jolleklubb är obligatoriskt. Lån av optimistjolle ingår i träningsavgiften.


Vid intresse att delta i träningsgrupp optimist grön prata med en av seglarskolans instruktörer eller skicka ett mail till traning@rjk.net