Nyheter!

Årsmöte

  • 15 jan 2010

Härmed kallas alla RJK's medlemmar till årsmöte i föreningen. Årsmötet avhålls i RHSS klubbhus med början kl 19.00, fredagen den 5:e februari 2010.