Träningstider är här

  • 11 apr 2018

Nu har träningstiderna satts för alla tre träningsgrupperna och hittas i en lista under träning eller via länken nedan.

Listan finns här

Träningstillfällena kan ändras om det dyker upp förhinder.

Träningen för tävlingsoptimister den 15/4 saknar tränare, så just nu blir den inte av.

Träningstillfället för Zoom8 den 21/4 är tänkt som ett dubbelt träningspass, där seglarna tar med sig mat till lunch.