Rensa mastskjul

  • 20 nov 2022

Vi behöver rensa i mastskjulet eftersom vi behöver ordna mer plats där.

VIKTIGT! 

Vi behöver plats och därför behöver alla märka sina prylar i mastskjulet om de används kontinuerligt och ska vara kvar. Märk med namn och telefonnummer.

Allt som inte används ber vi samtliga medlemmar förvara någon annanstans.

Allt som inte är namnat kommer vi rensa bort.