Klubbseglingar

Foto: Jonas DelanderStart

Råå Jolleklubb har klubbseglingar för jollar på tísdagar. Tisdagsseglingarna kommer att starta 31/5 för att fortsätta i obruten följd tillsista seglingen 30/8.

Vi har följande tävlingar för Optimistjollar

Maruschka Cup, för denna cup räknas resultaten från de tre första tillfällena från tísdagsseglingarna. Aktuella datum är 31/5, 7/6 & 14/6.

Göran Bengtsson Cup, för denna cup räknar vi resultaten från de tre sista tillfällena från tisdagsseglingarna. Aktuella datum är 16/8, 23/8 & 30/8.

Tisdagsseglingar, alla tisdagsseglinga även de som ingår i Maruschka & Göran Bengtsson Cup räknas här. 

För Zoom8 har vi vårtävlingen DZ-cup, som i år räknas från de två första tillfällena av tisdagsseglingar (dvs 31/5 och 7/6), och tisdagsseglingar.

Resterande jollar seglar bara tisdagsseglingarna.

Kl 18:00 är det tid för rorsmansmöte Grön grupp. Då behöver båten vara riggad och seglaren ombytt eftersom seglingarna startar direkt efter rorsmansmötet, kl 18:30. Vid normala förhållande planerar vi tre seglingar per kväll.

Blåser det mindre än 3 m/s eller mer än 10 m/s ställs tävlingen in.

Seglingsföreskrifterna hittar du här