Rjk Funktionär

Rjk Funktionär

Råå Jolleklubb arrangerar väl genomförda kappseglingar från stora SM-arrangemang till klubbens interna tisdagsseglingar. Varje regatta eller tävling behöver två grupper av mäniskor, naturligtvis är den ena gruppen de tävlande och den andra gruppen människor är då naturligtvis funktionärerna. Utesluter vi någon av grupperna blir det ingen regatta/tävling.

Att bli Rjk funktionär är enkelt, man kan börja med att följa med några erfarna funktionärer ut på havet och praktisera. Tycker man att det verkar roligt och intressant finns goda möjligheter att fortsätta praktisera och utbilda sig som funktionär. 

Rjk har alltid behov av att utöka antalet funktionärer.

Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär kontakta då Peter Jönsson

 

Här finns två filer som med intressant läsning för kappseglingsfunktionärer

           Lathund för kappseglingsfunktionär                                     Handbok för kappseglingsfunktionär

Lathund för kappseglingsfunktionär            Handbok för kappseglingsfunktionär